Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC764
Název záměru: Modernizace Farmy Nespice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeVacovNespice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2017 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Vacov, Vacov - Miřetice 36, 384 86 Vacov
IČ oznamovatele: 00113085
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2015
Zpracovatel oznámení: Vorel Josef Ing.
Text oznámení záměru: JHC764_oznameni.pdf (2506 kB) - 20.05.2016 12:33:36
Informace o oznámení: JHC764_infOznam.pdf (63 kB) - 09.12.2015 08:47:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2016
Datum nabytí právní moci: 07.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC764_zjistovaci.pdf (120 kB) - 23.06.2016 15:16:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC764_infZjistovaci.pdf (2490 kB) - 12.12.2017 09:32:43
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Vimperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Vimperk
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Podáno odvolání proti rozhodnutí, že záměr „Modernizace Farmy Nespice“ nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí změněno rozhodnutím v přezkumném řízení http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/modernizace_farmy_nespice/$FILE/OVSSII-rozhodnuti_PR_EIA-20160905.002.pdf