Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC771
Název záměru: Skládka Hluboká nad Vltavou, 4. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHluboká nad VltavouMunice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2016 13:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ oznamovatele: 00244899
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2016
Zpracovatel oznámení: Dušková Pavla Mgr.
Text oznámení záměru: JHC771_oznameni.pdf (1232 kB) - 04.02.2016 08:47:14
Informace o oznámení: JHC771_infOznam.pdf (453 kB) - 09.02.2016 09:18:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2016
Datum nabytí právní moci: 23.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC771_zjistovaci.zip (1405 kB) - 24.03.2016 13:53:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Hluboká nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: