Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC772
Název záměru: Novostavba haly pro povrchovou úpravu kovů - pozinkováním, Hůry
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHůryHůry
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2016 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sigma České Budějovice spol. s r.o., Nádražní 304, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ oznamovatele: 46680675
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2016
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC772_oznameni.zip (18614 kB) - 10.03.2016 07:58:04
Informace o oznámení: JHC772_infOznam.pdf (300 kB) - 10.03.2016 07:58:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2016
Datum nabytí právní moci: 24.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC772_zjistovaci.zip (9141 kB) - 22.04.2016 08:17:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Rudolfov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: