Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC786
Název záměru: Modernizace farmy skotu Sedlice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceSedliceSedlice u Blatné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2016 08:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agro Sedlice, a.s., Palackého 276, 387 32 Sedlice u Blatné
IČ oznamovatele: 25176943
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.08.2016
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC786_oznameni.zip (8541 kB) - 15.07.2016 07:30:27
Informace o oznámení: JHC786_infOznam.pdf (346 kB) - 18.07.2016 13:12:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2016
Datum nabytí právní moci: 22.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC786_zjistovaci.zip (709 kB) - 30.08.2016 08:41:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: