Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC794
Název záměru: Přečerpávací nádrž PHM
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceDrahotěšiceDrahotěšice
Jihočeský krajČeské BudějoviceŠevětínŠevětín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2016 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ OZ uzavřený investíční fond a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, Michle
IČ oznamovatele: 24135780
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC794_oznameni.pdf (7675 kB) - 13.09.2016 09:43:17
Informace o oznámení: JHC794_infOznam.pdf (238 kB) - 19.09.2016 13:45:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2016
Datum nabytí právní moci: 22.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC794_zjistovaci.zip (1760 kB) - 24.10.2016 10:48:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: