Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC798
Název záměru: Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceBošilecBošilec
Jihočeský krajČeské BudějoviceDynínDynín
Jihočeský krajČeské BudějoviceNeplachovNeplachov
Jihočeský krajČeské BudějoviceŠevětínŠevětín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2017 09:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2016
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: JHC798_oznameni.pdf (25060 kB) - 26.10.2016 07:42:02
Informace o oznámení: JHC798_infOznam.pdf (316 kB) - 26.10.2016 07:42:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2016
Datum nabytí právní moci: 10.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC798_zjistovaci.pdf (492 kB) - 16.02.2017 09:52:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: