Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC812
Název záměru: Farma pro výkrm kachen Smetanova Lhota
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekSmetanova LhotaSmetanova Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2017 07:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zdenko Bračok, Řepice 1, 386 01 Strakonice
IČ oznamovatele: 48225088
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.02.2017
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC812_oznameni.zip (10636 kB) - 01.02.2017 09:00:04
Informace o oznámení: JHC812_infOznam.pdf (1603 kB) - 03.02.2017 07:19:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2017
Datum nabytí právní moci: 15.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC812_zjistovaci.zip (8403 kB) - 16.03.2017 07:15:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Mirotice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: