Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC854
Název záměru: Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany, Nová pořážka a zpracování jatečních kuřat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/103
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVodňanyVodňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2018 07:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, 389 01 Vodňany
IČO oznamovatele: 25396480
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.04.2018
Zpracovatel oznámení: Dušková Pavla Mgr.
Text oznámení záměru: JHC854_oznameni.zip (27155 kB) - 05.03.2018 15:05:33
Informace o oznámení: JHC854_infOznam.pdf (232 kB) - 06.03.2018 14:48:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2018
Datum nabytí právní moci: 25.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC854_zjistovaci.pdf (289 kB) - 24.04.2018 07:30:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Vodňany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: