Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC857
Název záměru: Sjezdová trať Střecha - sever Lipno nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/114
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovLipno nad VltavouLipno nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2018 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIPNO SERVIS s.r.o., RNDr. Karel Karas, CSc., Lipno nad Vltavou 317, 382 78 Lipno nad Vltavou
IČO oznamovatele: 26016885
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 03.05.2018
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: JHC857_oznameni.zip (3248 kB) - 03.04.2018 08:37:32
Informace o oznámení: JHC857_infOznam.pdf (1647 kB) - 03.04.2018 08:37:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2018
Datum nabytí právní moci: 12.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC857_zjistovaci.pdf (6386 kB) - 11.05.2018 13:06:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Vyšší Brod
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: