Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC865
Název záměru: …Tam, kde je srdce Vltavy, Horní Planá - bytové domy a wellness
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáHorní Planá
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2018 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VANELLUS ad vitam s.r.o., Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO oznamovatele: 06299431
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2018
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC865_oznameni.zip (40260 kB) - 12.07.2018 10:22:42
Informace o oznámení: JHC865_infOznam.pdf (319 kB) - 12.07.2018 10:13:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2018
Datum nabytí právní moci: 02.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHC865_zjistovaci.pdf (604 kB) - 29.08.2018 14:55:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Horní Planá
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: § 4 odst. 1 písm. d)