Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC887
Název záměru: Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/114
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáHorní Planá
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáHoubový Vrch
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: Město Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
IČO oznamovatele: 00245895
Datum a čas posledních úprav: 03.04.2019 06:21
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC887_oznameni.zip (32435 kB) - 12.02.2019 11:59:28
Informace o oznámení: JHC887_infOznam.pdf (338 kB) - 12.02.2019 11:59:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC887_zjistovaci.pdf (494 kB) - 03.04.2019 06:21:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: