Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC893
Název záměru: Východní obchvat Borovan, silnice II/157
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovanyBorovany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO oznamovatele: 70890650
Datum a čas posledních úprav: 24.05.2019 08:23
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 11.05.2019
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHC893_oznameni.zip (71625 kB) - 15.04.2019 07:14:05
Informace o oznámení: JHC893_infOznam.pdf (164 kB) - 12.04.2019 14:28:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC893_zjistovaci.pdf (197 kB) - 24.05.2019 08:23:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: