Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC901
Název záměru: Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa/2
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekČimeliceKrsice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2019 12:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BENAGRO s.r.o., Krsice 68, 398 04 Čimelice
IČO oznamovatele: 02079232
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2019
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC901_oznameni.pdf (2989 kB) - 13.06.2019 09:42:24
Informace o oznámení: JHC901_infOznam.pdf (155 kB) - 13.06.2019 09:43:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2019
Datum nabytí právní moci: 31.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC901_zjistovaci.pdf (221 kB) - 01.08.2019 12:33:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Mirotice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: