Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC905
Název záměru: Retailpark Třeboň
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC905_duvodyUkonceni.pdf (220 kB) - 15.08.2019 11:05:40
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecTřeboňTřeboň
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2019 11:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.
IČO oznamovatele: 26893223
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2019
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC905_oznameni.pdf (13755 kB) - 28.06.2019 10:05:30
Informace o oznámení: JHC905_infOznam.pdf (255 kB) - 28.06.2019 10:05:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Třeboň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: