Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vašíček Ladislav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
42336/ENV/06, 48438/ENV/11, 37851/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5420/613/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Ladislav Vašíček
Zaměstnavatel - ulice: Mezi Mlaty 804/30
Zaměstnavatel - mesto: Kyjov
Zaměstnavatel - PSČ: 697 01
Zaměstnavatel - telefon: 602 508 264
Bydliště - ulice: Mezi Mlaty 804/30
Bydliště - město: Kyjov
Bydliště - PSČ: 697 01
Bydliště - telefon:
Email: info@ekologievasicek.cz
Poznámka: odpadové hospodářství, skladové a obchodní komplexy, průmyslové provozy, výroba skla, chov hosp. zvířat, pozemkové a vodohospodářské úpravy, zpracování plastů
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: