Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1620
Název záměru: Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínMutěniceMutěnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2022 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
IČ oznamovatele: 00284145
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2022
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1620_oznameni.pdf (18969 kB) - 06.12.2021 12:00:32
Informace o oznámení: JHM1620_infOznam.pdf (189 kB) - 06.12.2021 12:00:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2022
Datum nabytí právní moci: 17.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1620_zjistovaci.pdf (266 kB) - 17.01.2022 09:07:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: