Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC909
Název záměru: AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/63
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborTáborČelkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2019 10:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČO oznamovatele: 26069539
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2019
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC909_oznameni.zip (14527 kB) - 09.08.2019 11:12:19
Informace o oznámení: JHC909_infOznam.pdf (255 kB) - 09.08.2019 11:12:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2019
Datum nabytí právní moci: 25.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC909_zjistovaci.pdf (347 kB) - 24.09.2019 10:39:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: