Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC910
Název záměru: Skladový a výrobní areál Ševětín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC910_duvodyUkonceni.pdf (237 kB) - 24.10.2019 09:12:04
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceŠevětínŠevětín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2019 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: C.D.K.K.INVESTMENT s.r.o.
IČO oznamovatele: 04646291
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2019
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC910_oznameni.zip (38147 kB) - 09.09.2019 11:43:20
Informace o oznámení: JHC910_infOznam.pdf (238 kB) - 09.09.2019 11:44:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: