Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC934
Název záměru: Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekMilevskoNěžovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2020 06:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Služby Města Milevska spol. s r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČ oznamovatele: 49061186
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 15.05.2020
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: JHC934_oznameni.pdf (19137 kB) - 15.04.2020 11:20:13
Informace o oznámení: JHC934_infOznam.pdf (175 kB) - 15.04.2020 11:20:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.06.2020
Datum nabytí právní moci: 03.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC934_zjistovaci.pdf (243 kB) - 02.06.2020 06:34:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Milevsko
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: