Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC943
Název záměru: Přesun části stávajícího výrobního zařízení v rámci areálu MAPE do prostoru rekultivovaného odkaliště Triangl
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC943_duvodyUkonceni.pdf (131 kB) - 18.09.2020 14:51:18
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceOlešníkOlešník
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2020 14:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OK PROJEKT s.r.o., Okružní 665, 370 01 České Budějovice
IČO oznamovatele: 46679189
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2020
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC943_oznameni.zip (17291 kB) - 03.08.2020 14:41:45
Informace o oznámení: JHC943_infOznam.pdf (168 kB) - 05.08.2020 07:40:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: