Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC950
Název záměru: Obchodní centrum Jindřichův Hradec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/109;II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecJindřichův HradecJindřichův Hradec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2020 06:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DE LINEA s.r.o., Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
IČ oznamovatele: 06982344
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC950_oznameni.zip (17964 kB) - 01.09.2020 09:16:47
Informace o oznámení: JHC950_infOznam.pdf (162 kB) - 01.09.2020 09:16:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2020
Datum nabytí právní moci: 17.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC950_zjistovaci.pdf (310 kB) - 19.10.2020 06:52:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Jindřichův Hradec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: