Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC973
Název záměru: Stavba stáje pro dojnice - farma Úlehle
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceÚlehleÚlehle
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.06.2021 13:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Němětice, Nihošovice 24, 387 01 Nihošovice
IČ oznamovatele: 00113794
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2021
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC973_oznameni.pdf (1764 kB) - 12.05.2021 14:39:35
Informace o oznámení: JHC973_infOznam.pdf (166 kB) - 12.05.2021 14:39:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2021
Datum nabytí právní moci: 29.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC973_zjistovaci.pdf (232 kB) - 25.06.2021 13:23:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Strakonice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: