Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1008
Název záměru: Obchodní centrum Brno, Černovická; k.ú. Komárov
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoKomárov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.09.2012 09:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROPROJEKT BRNO s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
IČO oznamovatele: 60709944
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2012
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1008_oznameni.zip (14100 kB) - 13.08.2012 12:30:27
Informace o oznámení: JHM1008_infOznam.doc (66 kB) - 10.08.2012 08:00:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1008_zjistovaci.pdf (419 kB) - 07.09.2012 08:16:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: