Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1025
Název záměru: Bioplynová stanice Terezín
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínTerezínTerezín u Čejče
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.10.2012 15:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nestor Kea s.r.o., Krumvíř 459, 691 73 Krumvíř
IČ oznamovatele: 29210500
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2012
Zpracovatel oznámení: Novák Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: JHM1025_oznameni.pdf (2424 kB) - 03.10.2012 12:44:35
Informace o oznámení: JHM1025_infOznam.doc (59 kB) - 03.10.2012 12:44:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1025_zjistovaci.pdf (314 kB) - 29.10.2012 15:47:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: