Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1028
Název záměru: Modernizace farmy Rešice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoRešiceRešice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2012 11:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REDU, spol. s r.o., Horní Dubňany č.p. 134, 671 73 p. Tulešice
IČ oznamovatele: 49969749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.10.2012
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1028_oznameni.zip (4463 kB) - 11.10.2012 08:32:29
Informace o oznámení: JHM1028_infOznam.pdf (433 kB) - 11.10.2012 08:32:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1028_zjistovaci.zip (500 kB) - 12.11.2012 11:32:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1028_infZjistovaci.pdf (490 kB) - 12.11.2012 11:32:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: