Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1039
Název záměru: Centrum obchodu a služeb Břeclav
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHM1039_duvodyUkonceni.doc (48 kB) - 05.01.2015 14:38:29
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavBřeclav
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2015 14:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KALAHARI a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 27883604
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2013
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1039_oznameni.zip (6284 kB) - 19.12.2012 09:24:41
Informace o oznámení: JHM1039_infOznam.doc (60 kB) - 19.12.2012 09:24:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1039_zjistovaci.doc (119 kB) - 23.01.2013 15:13:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: