Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1049
Název záměru: Bioplynová stanice Hýsly
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHýslyHýsly
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2013 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZENERGO s.r.o., Čejč 61, 696 14
IČ oznamovatele: 29269661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.02.2013
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1049_oznameni.zip (9712 kB) - 06.02.2013 17:50:22
Informace o oznámení: JHM1049_infOznam.pdf (426 kB) - 06.02.2013 17:50:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1049_zjistovaci.zip (2925 kB) - 13.03.2013 14:20:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1049_infZjistovaci.pdf (325 kB) - 13.03.2013 14:20:48
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: