Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1059
Název záměru: Moravské Prusy Farma výkrmu prasat
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovPrusy-BoškůvkyMoravské Prusy
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2013 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, 683 23 Švábenice 348
IČ oznamovatele: 00141640
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2013
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1059_oznameni.pdf (5902 kB) - 14.03.2013 15:08:55
Informace o oznámení: JHM1059_infOznam.doc (55 kB) - 14.03.2013 15:07:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1059_zjistovaci.doc (90 kB) - 18.04.2013 11:53:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2013
Text dokumentace: JHM1059_dokumentace.zip (8107 kB) - 28.06.2013 12:57:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1059_infDokumentace.doc (62 kB) - 28.06.2013 12:57:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.11.2013
Text posudku: JHM1059_posudek.pdf (1809 kB) - 14.10.2013 09:37:54
Informace o posudku: JHM1059_infPosudek.doc (62 kB) - 14.10.2013 09:37:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1059_inf1VP.doc (53 kB) - 01.11.2013 08:57:15
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1059_zapis1VP.doc (1044 kB) - 10.12.2013 15:17:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1059_zaveryStan.doc (205 kB) - 16.12.2013 10:00:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: