Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1086
Název záměru: Provozovna firmy KORCHEM, s.r.o. - skladování míchání a balení chemických přípravků, p.č. 965/1, 965/2, 965/3 a 969/4, k.ú. Křenovice u Slavkova
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovKřenoviceKřenovice u Slavkova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.03.2015 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KORCHEM, s.r.o., Blučina 703, 664 56 Blučina
IČ oznamovatele: 27736253
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1086_oznameni.doc (152 kB) - 19.09.2013 14:22:04
Informace o oznámení: JHM1086_infOznam.doc (52 kB) - 19.09.2013 14:22:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1086_zjistovaci.doc (77 kB) - 23.10.2013 14:00:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2014
Text dokumentace: JHM1086_dokumentace.pdf (8963 kB) - 22.09.2014 15:06:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1086_infDokumentace.doc (51 kB) - 22.09.2014 15:06:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2015
Text posudku: JHM1086_posudek.pdf (613 kB) - 15.01.2015 14:15:22
Informace o posudku: JHM1086_infPosudek.doc (51 kB) - 15.01.2015 14:15:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1086_inf1VP.doc (47 kB) - 26.01.2015 11:08:20
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1086_zapis1VP.doc (100 kB) - 26.02.2015 14:54:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1086_zaveryStan.doc (120 kB) - 19.03.2015 09:02:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: