Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1135
Název záměru: VTE Bantice - Vensys V112
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoBanticeBantice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2014 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: renerga solutions s.r.o., Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice
IČ oznamovatele: 26236311
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.05.2014
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: JHM1135_oznameni.pdf (2247 kB) - 22.04.2014 13:43:30
Informace o oznámení: JHM1135_infOznam.doc (51 kB) - 22.04.2014 13:43:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1135_zjistovaci.doc (70 kB) - 30.05.2014 14:01:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: