Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1137
Název záměru: Sběrná provozovna kovového odpadu a autovraků - Ledce
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovLedceLedce u Židlochovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2014 15:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVOŽROUT s.r.o., Ledce 15, 664 62 Hrušovany u Brna,
IČ oznamovatele: 02903661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2014
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1137_oznameni.pdf (2219 kB) - 12.05.2014 15:07:46
Informace o oznámení: JHM1137_infOznam.doc (52 kB) - 12.05.2014 15:07:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1137_zjistovaci.doc (78 kB) - 07.07.2014 15:30:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: