Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1148
Název záměru: Novostavba vnitropodnikové čerpací stanice na naftu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínDubňanyDubňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2014 14:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, 696 03 Dubňany
IČ oznamovatele: 26906724
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.07.2014
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1148_oznameni.pdf (6897 kB) - 11.06.2014 09:51:13
Informace o oznámení: JHM1148_infOznam.doc (57 kB) - 11.06.2014 09:51:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1148_zjistovaci.doc (90 kB) - 07.07.2014 14:17:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Dubňany
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Hodonín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: