Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1222
Název záměru: Zařízení pro sběr, skladování a výkup autovraků
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoTasoviceTasovice nad Dyjí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2015 10:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Daniel Tesař, Janáčkova 22, 669 02 Znojmo
IČO oznamovatele: 46327151
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.04.2015
Zpracovatel oznámení: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM1222_oznameni.pdf (1906 kB) - 10.04.2015 10:49:53
Informace o oznámení: JHM1222_infOznam.doc (53 kB) - 10.04.2015 10:49:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2015
Datum nabytí právní moci: 27.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1222_zjistovaci.pdf (573 kB) - 27.05.2015 10:05:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1222_infZjistovaci.pdf (573 kB) - 27.05.2015 10:05:46
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: