Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1229
Název záměru: Výstavba parkoviště Brno Kamechy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŽebětín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2015 13:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REKO a.s., tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 13690299
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1229_oznameni.zip (38649 kB) - 19.06.2015 10:33:01
Informace o oznámení: JHM1229_infOznam.doc (53 kB) - 19.06.2015 10:33:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2015
Datum nabytí právní moci: 08.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1229_zjistovaci.pdf (685 kB) - 06.08.2015 13:33:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: