Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1243
Název záměru: Haly pro výkrm brojlerů Stálky - 3. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. a
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoStálkyStálky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2015 13:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo PETŘÍN, Starý Petřín 53, 671 06 Šafov
IČ oznamovatele: 48530441
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.10.2015
Text dokumentace: JHM1243_dokumentace.pdf (10787 kB) - 08.09.2015 14:34:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1243_infDokumentace.doc (53 kB) - 08.09.2015 14:33:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2015
Text posudku: JHM1243_posudek.pdf (2023 kB) - 11.11.2015 14:18:40
Informace o posudku: JHM1243_infPosudek.doc (52 kB) - 11.11.2015 14:18:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1243_zaveryStan.doc (117 kB) - 22.12.2015 13:33:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: