Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1259
Název záměru: Vysočany-Housko, terénní úpravy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoVysočanyHousko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2015 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HOUSS RECYKLING s.r.o., Gellhornova 2242/18, 678 01 Blansko
IČO oznamovatele: 27705374
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2015
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: JHM1259_oznameni.PDF (23955 kB) - 16.11.2015 14:40:50
Informace o oznámení: JHM1259_infOznam.doc (54 kB) - 16.11.2015 14:39:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2015
Datum nabytí právní moci: 23.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1259_zjistovaci.doc (104 kB) - 23.12.2015 10:41:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: