Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1270
Název záměru: Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínBlatnice pod Svatým AntonínkemBlatnice pod Svatým Antonínkem
Jihomoravský krajHodonínBzenecBzenec
Jihomoravský krajHodonínLipovLipov
Jihomoravský krajHodonínLoukaLouka u Ostrohu
Jihomoravský krajHodonínVelká nad VeličkouVelká nad Veličkou
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouMilokošť
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouVeselí nad Moravou
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouVeselí-Předměstí
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouZarazice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2016 16:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.01.2016
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: JHM1270_oznameni.zip (13249 kB) - 16.12.2015 11:29:05
Informace o oznámení: JHM1270_infOznam.doc (59 kB) - 16.12.2015 11:29:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2016
Datum nabytí právní moci: 04.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1270_zjistovaci.doc (214 kB) - 02.02.2016 16:15:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: