Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1311
Název záměru: Lakovna STAVECO Morava, spol. s r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovMoravské BrániceMoravské Bránice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: STAVECO Morava, spol. s r.o., Moravské Bránice 296, 664 64 Dolní Kounice
IČO oznamovatele: 47908874
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2016 13:52
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2016
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1311_oznameni.pdf (16337 kB) - 19.07.2016 14:50:15
Informace o oznámení: JHM1311_infOznam.doc (56 kB) - 19.07.2016 14:50:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2016
Datum nabytí právní moci: 18.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1311_zjistovaci.doc (128 kB) - 15.09.2016 13:52:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: