Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1389
Název záměru: Jihomoravská obalovna s.r.o. – obalovna Rajhradice, Nová obalovna asfaltových směsí na k. ú. Rajhradice s max. kapacitou 240 tun asfaltové směsi za hodinu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovRajhradiceRajhradice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2019 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihomoravská obalovna s.r.o., Hlavní 472, 664 61 Rajhradice
IČ oznamovatele: 26003171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1389_oznameni.zip (14958 kB) - 10.07.2017 10:22:04
Informace o oznámení: JHM1389_infOznam.pdf (308 kB) - 10.07.2017 10:22:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1389_zjistovaci.pdf (426 kB) - 15.08.2017 07:47:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuběna Oldřich RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2018
Text dokumentace: JHM1389_dokumentace.zip (21614 kB) - 19.09.2018 10:51:35
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHM1389_prepracovana.zip (31922 kB) - 24.09.2018 13:23:31
Informace o dokumentaci: JHM1389_infDokumentace.pdf (512 kB) - 19.09.2018 12:44:02
Vrácení dokumentace: JHM1389_vraceni.pdf (298 kB) - 24.01.2018 09:25:45
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Píša Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1389_posudek.zip (2758 kB) - 31.01.2019 09:19:59
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1389_zaveryStan.pdf (296 kB) - 31.01.2019 09:22:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: