Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1398
Název záměru: Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoLíšeň
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoSlatina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2017 10:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno
IČ oznamovatele: 25508881
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2017
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: JHM1398_oznameni.zip (146948 kB) - 23.08.2017 15:02:24
Informace o oznámení: JHM1398_infOznam.doc (57 kB) - 23.08.2017 15:02:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1398_zjistovaci.doc (250 kB) - 09.10.2017 10:55:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: