Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1424
Název záměru: Modernizace farmy Těšany
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovTěšanyTěšany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: Agro MONET, a.s., Moutnice 200, 664 55 Moutnice
IČO oznamovatele: 25308203
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2018 13:41
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2018
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1424_oznameni.pdf (7295 kB) - 18.12.2017 14:58:26
Informace o oznámení: JHM1424_infOznam.pdf (328 kB) - 18.12.2017 14:58:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2018
Datum nabytí právní moci: 06.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1424_zjistovaci.pdf (574 kB) - 01.02.2018 13:41:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: