Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1429
Název záměru: I/43 Lom Černá Hora - přeložka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoČerná HoraČerná Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2018 15:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2018
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1429_oznameni.zip (30607 kB) - 29.01.2018 11:25:29
Informace o oznámení: JHM1429_infOznam.pdf (329 kB) - 29.01.2018 11:25:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2018
Datum nabytí právní moci: 21.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1429_zjistovaci.pdf (634 kB) - 21.03.2018 15:51:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1429_infZjistovaci.pdf (634 kB) - 21.03.2018 15:51:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: