Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1433
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a využívání stavebních odpadů - recyklační středisko, provoz Brno-Chrlice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoChrlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.01.2020 09:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o., Roviny 825/4, Chrlice, 643 00 Brno
IČO oznamovatele: 26912643
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2018
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1433_oznameni.zip (29005 kB) - 23.02.2018 15:38:55
Informace o oznámení: JHM1433_infOznam.pdf (312 kB) - 23.02.2018 15:38:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1433_zjistovaci.pdf (507 kB) - 16.04.2018 13:19:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1433_infZjistovaci.pdf (219 kB) - 16.04.2018 16:14:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.09.2019
Text dokumentace: JHM1433_dokumentace.zip (68841 kB) - 15.08.2019 09:35:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1433_infDokumentace.pdf (193 kB) - 15.08.2019 09:35:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skoumal Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1433_posudek.pdf (264 kB) - 14.01.2020 09:01:09
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1433_zaveryStan.pdf (327 kB) - 14.01.2020 09:03:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: