Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1444
Název záměru: Sanace území po těžbě cihlářské suroviny - Boskovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1444_duvodyUkonceni.doc (54 kB) - 09.08.2018 08:45:07
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoBoskoviceBoskovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: KORA - VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
IČO oznamovatele: 25311883
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2018 08:45
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 25.06.2018
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: JHM1444_oznameni.zip (22199 kB) - 24.05.2018 14:45:47
Informace o oznámení: JHM1444_infOznam.doc (76 kB) - 24.05.2018 14:43:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: