Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1451
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu Hodonín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHodonínHodonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2018 11:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 24795020
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2018
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1451_oznameni.pdf (10348 kB) - 04.07.2018 16:05:21
Informace o oznámení: JHM1451_infOznam.pdf (369 kB) - 04.07.2018 16:05:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2018
Datum nabytí právní moci: 26.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1451_zjistovaci.pdf (441 kB) - 27.08.2018 11:44:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1451_infZjistovaci.pdf (441 kB) - 27.08.2018 11:44:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: