Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1453
Název záměru: Provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů (R5, R12)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1453_duvodyUkonceni.pdf (499 kB) - 03.09.2018 14:37:28
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovOslavanyOslavany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2018 14:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technické služby CZ s.r.o., Nádražní 253/19, 664 12 Oslavany
IČ oznamovatele: 29216125
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2018
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: JHM1453_oznameni.zip (22000 kB) - 25.07.2018 09:17:58
Informace o oznámení: JHM1453_infOznam.pdf (523 kB) - 26.07.2018 09:54:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: