Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1457
Název záměru: Rozšíření zpracovatelské kapacity biodegradační plochy Bavory v areálu firmy Mikros-vín Mikulov, kom. spol.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/55
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBavoryBavory
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: Fri Nov 09 09:15:27 CET 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: L.N.O. Green, s.r.o., Podpěrova 439/2, 621 00 Brno
IČ oznamovatele: 26309173
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Oct 31 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1457_oznameni.pdf (5249 kB) - 01.10.2018 10:30:16
Informace o oznámení: JHM1457_infOznam.doc (74 kB) - 01.10.2018 10:30:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1457_zjistovaci.doc (171 kB) - 09.11.2018 09:15:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: