Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1459
Název záměru: Sanace území po těžbě cihlářské suroviny - Boskovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoBoskoviceBoskovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2018 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KORA-VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
IČO oznamovatele: 25311883
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2018
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: JHM1459_oznameni.zip (28336 kB) - 24.10.2018 14:00:38
Informace o oznámení: JHM1459_infOznam.doc (76 kB) - 24.10.2018 14:00:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2018
Datum nabytí právní moci: 12.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1459_zjistovaci.doc (354 kB) - 12.12.2018 09:20:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: