Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1465
Název záměru: I/43 MÚK Lipůvka + MÚK Kuřim, východ + Podlesí, obchvat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1465_duvodyUkonceni.pdf (126 kB) - 03.05.2019 10:43:05
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoLipůvkaLipůvka
Jihomoravský krajBlanskoSvinošiceSvinošice
Jihomoravský krajBrno-venkovKuřimKuřim
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2019 10:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2019
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1465_oznameni.7z (57327 kB) - 10.01.2019 08:53:40
Informace o oznámení: JHM1465_infOznam.pdf (134 kB) - 07.01.2019 09:04:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: