Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1489
Název záměru: Bytová výstavba Kamenný vrch II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/108;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoNový Lískovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO oznamovatele: 44992785
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2022 13:13
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2019
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1489_oznameni.zip (41703 kB) - 15.08.2019 09:48:38
Informace o oznámení: JHM1489_infOznam.doc (80 kB) - 15.08.2019 09:48:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1489_zjistovaci.docx (45 kB) - 24.10.2019 16:08:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2022
Text dokumentace: JHM1489_dokumentace.zip (124986 kB) - 26.07.2022 09:42:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1489_infDokumentace.docx (47 kB) - 27.07.2022 10:34:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1489_posudek.pdf (583 kB) - 12.12.2022 13:12:00
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1489_inf1VP.docx (39 kB) - 08.09.2022 15:56:10
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1489_zapis1VP.docx (35 kB) - 18.10.2022 10:20:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1489_zaveryStan.docx (87 kB) - 12.12.2022 13:13:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: